รับมือกับคนที่ชอบ “เรียกร้องความสนใจ” บ่อยๆ อย่างไรให้ได้ผล

“การเรียกร้องความสนใจ” สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะคนที่ขาดความอบอุ่นจากคนในครอบครัวและผู้คนรอบข้าง จึงทำให้พวกเขาต้องแสดงอาการเรียกร้องความสนใจออกมา ซึ่งมีตั้งแต่การแสดงออกแบบโจ่งแจ้งเพื่อต้องการให้เป็นที่สนใจ ไปจนถึงการแสดงทางอารมณ์ในด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นการรู้สึกอิจฉาริษยาเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุข การต้องการเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างแต่เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งในบางคนอาจเรียกร้องความสนใจโดยการกลั่นแกล้งผู้อื่น โกหก หรือพูดจาใส่ร้ายป้ายให้เพื่อเอาความดีเข้าตัวก็มี

ซึ่งเราสามารถรับมือกับคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจบ่อยๆ โดยที่ไม่ทำร้ายจิตใจพวกเขาได้ดังนี้

1.อย่าเพิ่งให้ความสนใจกับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่แสดงออกมาภายในทันที เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พวกเขาทำพฤติกรรมแบเดิมอยู่ซ้ำๆ เมื่อต้องการเรียกร้องความสนใจ

2.ให้คำชมเชยรวมไปถึงกำลังใจเมื่อพวกเขาทำสิ่งดีๆ ซึ่งคำพูดแง่บวกเหล่านี้จะกลายเป็นยาวิเศษช่วยรักษาบาดแผลที่ขาดความรัก ความอบอุ่นภายในจิตใจที่ได้ผลอย่างดีเยี่ยม

3.ถ้าเขาแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจในแง่ลบ ไม่ว่าจะเป็นการแกล้งผู้อื่น การพูดจาโกหก ใส่ร้ายป้ายสี ฯลฯ ให้เราหมั่นพูดคุยและสอบถามถึงสาเหตุพร้อมกับตักเตือนด้วยท่าทีที่อ่อนโยน รับฟัง ไม่ควรดุด่าหรือโมโหร้ายซึ่งจะทำให้เขามีพฤติกรรมต่อต้านที่ตามมา

4.หากเขาเหล่านั้นมีท่าทีเรียกร้องความสนใจที่หนักขึ้น ควรพาไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำให้เขากลับมามีชีวิตได้อย่างปกติเหมือนคนอื่น

5. ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัวและผู้คนรอบข้าง ซึ่งสิ่งดีๆ ที่มอบให้กันเหล่านี้จะเปรียบเสมือนเกราะทางใจที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุข ไม่ขาดความอบอุ่นจนก่อให้เกิดพฤติกรรมในแง่ลบตามมา

อ้างอิง: www.sanook.com/health