เพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่ม ทำอย่างไรดี?

เปิดเทอมหรือเริ่มต้นชั้นเรียนใหม่ทีไร หลายคนอาจต้องปรับตัวจากการอยู่บ้านอย่างมีความสุขสู่การไปโรงเรียนอยู่บ้าง สำหรับคนที่มีความสุขกับการไปโรงเรียน คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง แต่ในบางคน การไปโรงเรียนช่างเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานใจอย่างมาก สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง คือ อาจจะไม่มีเพื่อน หรือเพื่อนๆ ไม่ยอมให้เข้ากลุ่ม

หากเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องเข้ากับเพื่อนไม่ได้ สิ่งสำคัญคือ ต้องวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่เราเข้ากับเพื่อนไม่ได้เพราะอะไร เช่น บางคนอยู่นิ่งไม่ได้ ชอบแหย่เพื่อน จนเพื่อนโกรธ หรือพูดมากไปจนเพื่อนรำคาญ บางคนเป็นปัญหาที่การสื่อสาร คือ พูดแต่ที่ตนเองสนใจ ไม่สนใจฟังคนอื่น บางคนอาจขี้โมโห เวลาโกรธมีพฤติกรรมรุนแรง ทำให้เพื่อนกลัว ไม่กล้า เข้าใกล้ แม้ว่าตอนไม่โกรธจะดูไม่มีพิษสงใดๆ ก็ตาม หรือบางคนอาจมีหลายปัญหารวมกัน การรู้ต้นเหตุเราสามารถนำกลับมาแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น และ สิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดี คือการมี ”ทักษะทางสังคม” ที่ดี การจะมีทักษะทางสังคมที่ดี ต้องฝึกคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. ฝึกเรียนรู้อารมณ์ผู้อื่น โดยการสังเกตสีหน้า ท่าทาง คำพูด ว่าคนอื่นกำลังมีความรู้สึกเช่นไร หากการกระทำใดที่เพื่อนเริ่มแสดงท่าทีไม่ชอบใจต้องหยุดทำทันที

2. รู้จักและเข้าใจอารมณ์ตนเอง โดยการจับสัญญาณร่างกายตัวเอง เช่น ใจเริ่มเต้นเร็ว มือเริ่มกำหมัดแน่น แสดงว่า กำลังรู้สึกโกรธ ให้เดินหลบจากสถานการณ์นั้น กำหนดลมหายใจเข้าออก ช้าๆ เพื่อไม่ให้แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกไป

3. ฝึกการสื่อสาร โดยการฝึกตั้งใจฟังผู้อื่นพูด สนทนาในสิ่งที่คนอื่นสนใจด้วย กรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกันต้องฝึกวิธีพูดแสดงความคิดเห็น อย่างเหมาะสม ไม่ใช้อารมณ์

4. ฝึกทักษะที่ช่วยส่งเสริมการเข้าสังคม ได้แก่ การมีน้ำใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือเพื่อน มีความเห็นอกเห็นใจ หากทำผิดต้องรู้จักยอมรับผิด และกล้าที่จะขอโทษ

เมื่อเราสามารถปฏิบัติตัวได้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็ลองสังเกตอีกครั้งถึงสถานการณ์ที่โรงเรียน ว่าเพื่อนๆ ให้เราเข้ากลุ่มหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราอีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้รับการยอมรับ เราอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาถึงพฤติกรรมของเราเพิ่มเติม ว่าผิดไปจากคนอื่นหรือไม่

อ้างอิงข้อมูลจาก พญ.โสรยา ชัชวาลานนท์แม่หมอลูกสอง กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็ก