หลักสูตรไม่รังแกกัน สำหรับนักเรียนมัธยมตอนต้น!!

 

หลักสูตรไม่รังแกกัน สำหรับนักเรียนมัธยมตอนต้น!! เราเอามาให้ดาวน์โหลดกันแล้วที่นี่

สำหรับคุณครูที่สนใจ นำไปใช้ในการสอน หรือประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่างๆ ได้

โหลดเลย : https://drive.google.com/open?id=0B_4myt0qJuTuZTFhVFluWERMc0E