เพื่อน

SATANG ถามเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

รู้สึกน้อยใจเพื่อนทุกครั้งเลย แต่เพื่อนไม่เคยเห็นใจเรา เราควรถอยออกห่างจากเพื่อนดีไหมคะ

1 Answers
พี่ซัสพี่ซัส ทีมงาน ตอบเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

สำรวจตัวเองดูก่อนว่าสิ่งที่เราทำกับเพื่อน เรามีเจตนาอะไร เพื่อนชอบ/ไม่ชอบ ลองถามความเห็นจากเพื่อนหลายๆคนดูว่า เพื่อนเห็นเราเป็นอย่างไร แล้วปรับตัวเองก่อนโดยที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งที่เราทำไปก็พอสมควรกับความเป็นเพื่อนแล้วเพื่อยังเอาเปรียบ ไม่เห็นใจเรา ก็ค่อยตัดสินใจใหม่ว่าจะคบกันต่อหรือห่างๆกัน ชีวิตเรายังอีกยาวนาน บนเส้นทางยังมีเพื่อนอีกมากมายให้ศึกษาเรียนรู้ คลิ๊กกันก็คบกันยาวๆ เพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนแท้ ดีกว่าเพื่อนมากที่ไม่เคยรู้จักเราอย่างแท้จริง พยายามเข้าค่ะ

Your Answer