รังแกและจัดการกับรังแก

ทีมงานได้สร้างสถานการณ์ว่ามีนักเรียนถูกไถเงินและล้อเลียนกัน มาลองดูว่าจะมีใครเข้าไปทำอะไรหรือไม่??