“เสียง”จากคนถูกรังแก และแก้ปัญหาจากครอบครัว

ทีมงานได้เข้าไปสัมภาษณ์เด็กๆที่โดนรังแกในโรงเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง และคำแนะนำในการป้องกันการรังแกกัน