คำถามเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการรังแกในโรงเรียน

เว็บบอร์ด เลิฟแคร์ไม่รังแกกันคำถามเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการรังแกในโรงเรียน
Nannit Rajpricha ถามเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ นันทน์นิช ราชปรีชา ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 เอกภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หนูต้องการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการรังแกกันของวัยรุ่น โดยเน้นไปที่สถานศึกษาอย่างโรงเรียนซึ่งหนูมีคำถามเพื่อต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวข้องกับการรังแกกัน เป็นการกระทำแบบซึ่งหน้า หรือกลายเป็นความรุนแรง (ไม่ใช่cyberbullying)

  1. ระดับความรุนแรงที่วัดได้ของคำว่า รังแก หรือมีอะไรเป็นเกณฑ์ (แค่ไหนถึงเรียกว่าแกล้ง ไม่ใช่หยอก)
  2. ทฤษฎีจิตวิทยา พฤติกรรมของคนที่รังแกคนอื่น และคนที่ถูกรังแก
  3. อยากทราบว่าคนที่ถูกรังแกมากๆจะสามารถเป็นคนที่ไปรังแกคนอื่นแทนได้หรือไม่ เหตุผล
  4. องค์ประกอบ สาเหตุ และที่มาของการรังแก
  5. วิธีการรับมือของคนที่โดนรังแก
  6. วิจัยหรือบทความเกี่ยวกับการรังแกกันในโรงเรียนไทย หรือ การรังแกในบริบทของไทย

* ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรังแกในบริบทไทยควรสืบค้นจากที่ใด
*ต้องการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรังแก ควรติดต่อที่ใด
 
ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
นันทน์นิช ราชปรีชา
 

Your Answer