ประจานรุปชื่อนามสกุล และที่ทำงาน

เว็บบอร์ด เลิฟแคร์ไม่รังแกกันประจานรุปชื่อนามสกุล และที่ทำงาน
นิรนาม ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว
1 Answers
พี่แรงโก้พี่แรงโก้ ทีมงาน ตอบเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ตามที่สอบถามมา โดยทั่วไปแล้ว การประจานรูป ชื่อนามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
“มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หมายเหตุอ่านมาตรา 326 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมปอ. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2535
Topมาตรา 327 ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้น น่าจะเป็นเหตุให้ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 326 นั้น
Topมาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท”

การรับมือโดยเบื้องต้นสามารถทำได้โดยการเก็บหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานและบอกคนที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อย่างไรก็ตาม การจัดการกับปัญหาขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ใช้บริการ หากปัญหานี้ทำให้รู้สึกเครียดไม่สบายใจสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ห้องแชทเลิฟแคร์ไม่รังแกกันได้ ให้บริการ 4 โมงเย็นถึง-เที่ยงคืนทุกวัน

Your Answer