MORE YOU SEE เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ (ที่) เห็น EP.3 : ทางเลือก

โบ และ กฤต เห็นเหตุการณ์รังแกที่รุ่นพี่ทำกับรุ่นน้อง ภาพความทรงจำของเธอตอนที่เห็นแดนถูกรังแกแล้วเธอกลับนิ่งเฉยก็ปรากฏขึ้น ทำให้โบและกฤตต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในครั้งนี้